COVID-19 maatregelen op kamp

 

Samen veilig op kamp

 

Gezien de huidige maatregelen van de overheid omtrent COVID-19, zullen ook onze kampen dit najaar er net iets anders aan toegaan dan gewoonlijk.

 

Om ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige manier kan deelnemen, hebben wij enkele richtlijnen en afspraken op een rijtje gezet. Deze afspraken zijn gebaseerd op de draaiboeken vanuit het Departement Jeugd en welzijn en zijn te vinden op volgende website: https://ambrassade.be/nl

 

Om alles in goede banen te leiden, hebben we alvast een korte video gemaakt met de huidige maatregelen, zie bovenstaande video!

 

Mogen wij vragen deze maatregelen grondig door te nemen en deze te respecteren bij het betreden van het terrein.

 

Contactbubbels

Kinderen die samen in een vaste groep zitten, vormen een zogenaamde ‘contactbubbel’. De reden om met contactbubbels te werken, is virologisch: niet alleen blijft het besmettingsrisico beperkt tot de andere bubbelleden, maar ook wordt de contact tracing eenvoudiger moest er toch een besmetting plaats vinden.

De contactbubbel mag uit maximaal 50 personen bestaan en blijft de hele week continue. Aangezien wij steeds kleinschalig werken in groepen van max. 15 kinderen, voldoen wij zeker aan deze voorwaarde.

 

Onthaal

Mogen we vragen om voldoende afstand te houden bij het aanschuiven bij het onthaal. We vragen ook hier uw begrip omdat alles wat meer tijd in beslag zal nemen dan normaal. De ervaring leert ons dat het de eerste kampdag, rond 09.00u, steeds aanschuiven is bij het aanmelden. Om deze reden vragen wij u om ruim op tijd te komen de eerste kampdag. Vul daarom ook alle documenten digitaal in. De klever van de mutualiteit kan u in het daarvoor voorziene kistje achterlaten. De aanwezigheden en vertrekken worden door ons genoteerd. 

 

Hygiëne

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, voorzien we op kamp volgende zaken:

 • Doorheen de dag worden de handen regelmatig gewassen
 • Ook worden er affiches met de maatregelen die in acht genomen moeten worden, uitgehangen.
 • Kinderen brengen hun eigen drinkfles mee.
 • De toiletten, tafels, stoelen,… worden regelmatig ontsmet na gebruik.
 • Kinderen die ziek zijn, blijven thuis. Kinderen die symptomen vertonen of ziek zijn, worden niet toegelaten op kamp.
 • We laten activiteiten zo veel mogelijk buiten doorgaan indien het weer dit toelaat.

 

Noodprocedures

 • In geval van vermoeden van besmetting starten wij meteen de noodprocedure op.

 

 • Wanneer er een vermoede van besmetting is op kamp, worden de ouder(s) van de deelnemer(s) ingelicht en vragen wij u uw kind op te halen. In geval van twijfel of bij vragen, zullen wij contact opnemen met de huisarts.

 

 • Indien er sprake is van een besmetting, zijn wij genoodzaakt het kamp stop te zetten en zullen alle deelnemers minstens 7 dagen in quarantaine moeten verblijven. Wij raden aan om dit geval contact op te nemen met uw eigen huisarts.

 

 • Indien er na afloop van het kamp een melding komt van een besmetting tijdens het kamp, worden alle ouders hiervan per mail op de hoogte gebracht. In dit geval raden wij aan om na het kamp gedurende minimum 7 dagen niet in contact te komen met mensen uit de risicogroep.

 

 • Het Gouden Kroontje zal tijdens de kampweek een contactlogboek bijhouden. Dit kan door de overheid opgevraagd worden indien er een besmetting werd vastgesteld.

 

Vragen of opmerkingen?  

Heb je na het lezen van deze maatregelen nog vragen, opmerkingen of bezorgdheden, aarzel dan niet om ons te contacteren. Ook tijdens en na de kampen kan je met vragen, opmerkingen en klachten steeds bij ons terecht!

 

Alle officiële communicatie gebeurt via de algemeen coördinator Jennifer Coppieters,  info@hetgoudenkroontje.be​ ​of ​0471/28.04.97