Voorwaarden

 

Inschrijven

Inschrijven kan enkel voor een volledige week. Inschrijvingen kunnen uitsluitend via de website gebeuren. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag.

 

Bij een inschrijving op de wachtlijst dient de betaling pas te gebeuren nadat er een plaats is vrijgekomen. Men kan inschrijven voor de wachtlijst door een aanvraag te sturen naar info@hetgoudenkroontjethemakampen.be. De toekenning van een vrijgekomen plaats gebeurt volgens datum. Wie eerst op de wachtlijst stond, krijgt de eerste kans om in te schrijven. Ouders worden per mail verwittigd dat er een plaats is vrijgekomen. Deelnemers die hun inschrijving niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk door te geven opdat wij deze plaats opnieuw vrij kunnen geven. Het Gouden Kroontje behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren.

 

Annuleren

In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden. ​In dit geval ontvangt u een waardebon, die twee jaar geldig is.

 

Voor een annulering van minstens 3 of meer opeenvolgende dagen tijdens het kamp wegens ziekte, ongeval of overlijden van een familielid, met geldig (dokters)attest​, ontvangt u een ​waardebon​ voor een volgend kamp t.w.v. het openstaand bedrag. Deze waardebon is één jaar geldig. Het attest dient steeds binnen de zeven dagen gemaild te worden naar info@hetgoudenkroontjethemakampen.be. Voor een annulering zonder geldig doktersattest krijgt u ​geen terugbetaling, noch waardebon.​

 

Aansprakelijkheid

Het Gouden Kroontje kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

 

Verzekering

De ongevallenverzekering houdt in dat er een tussenkomst kan zijn in geval een kind een ongeval overkomt tijdens het door ons georganiseerde kamp, tijdens de door ons georganiseerde activiteiten.

De kostprijs voor deze verzekering bedraagt €10 per kind / per kamp.

De inhoud van deze verzekering omvat volgende waarborgen met vermelding van maximum bedrag van tussenkomst:

-          Overlijden: €10.000

-          Blijvende Invaliditeit: €20.000

-          Medische kosten: €2.500

Vrijstelling €50 blijft ten laste van uzelf.

 

Privacy

Tijdens de kampen worden er foto’s en filmpjes van de activiteiten en de deelnemers gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en/of publicitaire doeleinden. ​Indien u niet wenst dat deze materialen van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt worden, dient u dit vooraf schriftelijk te melden zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

 

Communicatie tijdens de kampen

Tijdens de kampen kan u met vragen, opmerkingen en klachten steeds terecht bij de kampverantwoordelijke. ​Elke dag komen er foto’s van de kampen online op de Facebookpagina van Het Gouden Kroontje themakampen.​ Alle officiële communicatie gebeurt via de algemeen coördinator Jennifer Coppieters:  info@hetgoudenkroontje.be​ ​of ​0471/28.04.97

 

Heen en weer schriftje

De kinderen -7 jaar krijgen een heen-en-weer schriftje mee naar huis waarin staat te lezen wat we die dag deden, wat goed ging, wat belangrijk is om te weten, … Ook (groot)ouders kunnen hierin belangrijke of relevante informatie in kwijt. 

 

Medische fiche

De Medische fiche dient zo correct mogelijk ingevuld te worden in het belang van uw eigen kind(eren). Deze kan u online invullen en wordt automatisch doorgestuurd. Mag ik vragen deze ten laatste een week voor aanvang van het kamp in te vullen. Het klevertje van de mutualiteit brengt men de eerste kampdag mee. Het niet correct of tijdig invullen van de medische fiche is op de eigen verantwoordelijkheid. 

 

Fiscaal attest

Daar ik dit als zelfstandige in bijberoep doe en geen erkend jeugdwerk ben, kan ik geen fiscale attesten afleveren. Indien u een deelname attest heeft van uw mutualiteit voor een tegemoetkoming, vraag ik dit af te geven bij het aanmelden op de eerste kampdag. 

 

Akkoord

Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit, bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.